O nás

Stavební firma MARATONSTAV a.s. byla založena 17.8. 1990 v Úpici. Akciová společnost zaměstnávala až přes 100 zaměstnanců v oborech zedník, tesař, truhlář, klempíř, zámečník, ale i cukrářka a prodavačka v cukrárně. Od 1.3.2001 má MARATONSTAV a.s zaveden a udržován systém jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001 pro provádění pozemních a inženýrských staveb včetně jejich rekonstrukcí. Firma nabízí provedení stavebních prací včetně dodávek staveb „na klíč“. V současné době zaměstnává 35 zaměstnanců stavebních profesí.

MARATONSTAV a.s.

Palackého 348, 542 32 Úpice 

Stavební společnost MARATONSTAV a.s. byla založena 17.8. 1990 v Úpici. Akciová společnost zaměstnává cca 35 zaměstnanců ve stavebních profesích, nabízí provádění kompletních staveb „na klíč“.

Od 1.3.2001 má MARATONSTAV a.s zaveden a udržován systém jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001 pro provádění pozemních a inženýrských staveb včetně jejich rekonstrukcí.

Dozorčí rada – Předseda

Úpice, Komenského 661

MIRKO JIRÁNEK

Dozorčí rada – Člen

Náchod, Pod Rozkoší 131

RENATA HÁJKOVÁ

Dozorčí rada – Člen

Úpice, Komenského 661

VLASTA JIRÁNKOVÁ

POLITIKA JAKOSTI

Prohlášení vedení společnosti

Jen stavba, která uspokojí požadavky zákazníka ohledně funkce, ceny, bezpečnosti, spolehlivosti, dodacích podmínek a dalších faktorů, má naději uspět na trhu. Toto platí i pro nás, pracovníky společnosti MARATONSTAV a.s.. Spokojenost zákazníka je prioritou.

Jakost je nutno zabezpečovat v celém rozsahu činností akciové společnosti, na všech pracovištích. Aby toto bylo skutečně optimálně dosaženo, stanovuje vedení  Maratonstavu a.s. systém jakosti závazný pro všechny zaměstnance společnosti. Jsem přesvědčen, že naše společné úsilí povede k dosažení společného cíle: prosperitě akciové společnosti a jejímu dalšímu rozvoji. V rámci organizačního řádu jsou stanoveny odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy všech zaměstnanců, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující jakost.

V tomto smyslu vytváří organizační struktura předpoklady, že budou:

  1. iniciovány činnosti zabraňující vzniku závad na stavbách
  2. registrovány a definovány nesrovnalosti oproti stanoveným postupům v dodržování jakosti
  3. iniciovány a prováděny opatření k nápravě
  4. prověřeny funkce systému jakosti a účinnost opatření k nápravě

Organizační struktura zajišťuje kontrolu, zkoušení a sledování procesu výroby, uvádění do provozu atd. Organizačně je zajištěna nezávislost pracovníka určeného a vyškoleného k provádění interních auditů. Organizační struktura je dána organizačn& iacute;m řádem, který spolu pracovním řádem stanovuje a dokumentuje odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy zaměstnanců, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující jakost. Nedílnou součástí organizačního řádu jsou pracovní náplně jednotlivých pracovníků.replicas relojes

MARATONSTAV a.s. se zavazuje:

  • všechny úkoly plnit pod heslem „Udělej vše rychle a správně hned napoprvé“.
  • chovat se k zákazníkům a k sobě slušně a s úctou
  • neustále zlepšovat jakost provedených prací a služeb
  • trvale zvyšovat kvalifikaci a profesionalitu všech pracovníků

DALŠÍ AKTIVITY

Někteří zaměstnanci jsou členy tělovýchovné jednoty „TJ Maratonstav“. Tělovýchovná jednota se věnuje především výchově běžců. Hlavní doménou jsou běhy do vrchu, kde závodníci dosáhli již řady úspěchů.