Reference

Fasáda – Kolonáda v J. Lázních
Fasáda – Kolonáda v J. Lázních
Výstavba integrované budovy vč.skladu soli v Pravech
16 BJ Úpice-bytový dům „B“ a v pozadí bytový dům „A“
Výstavba rodinného domu v Trutnově – Lašovi
Rekonstrukce zámku Náchod
Rekonstrukce roubené chalupy ze 17. století – pro Památkový ústav

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN KUCHYNĚ ZŠ BŘÍ ČAPKŮ, ÚPICE

Objem: 2.120.006,- Kč | Město Úpice

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZŠ BŘÍ ČAPKŮ, ÚPICE

Objem: 9.672.196,- Kč | Město Úpice

ÚPRAVY NA AUTODÍLNU V BATŇOVICÍCH

Objem: 2.631.251,- Kč | Pavel Adamec

TENISOVÝ AREÁL NA SPARTĚ V ÚPICI VČETNĚ CETRKURTU

Objem: 19.273.697,- Kč | Město Úpice

OPRAVA OBJEKTU Č.P. 92 – DŘEVĚNKA ÚPICE

Objem: 4.938.258,- Kč | Město Úpice

OPRAVA FASÁDY Č.P. 172 MALÉ SVATOŇOVICE

Objem: 536.000,- Kč | Bytová správa Malé Svatoňovice

DOSTAVBA TĚLOCVIČNY VELKÁ JESENICE

Objem: 3.820.000,- Kč | Obec Velká Jesenice

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V CHATKÁCH

Objem: 840.000,- Kč | Město Úpice

G-TEAM PROGRES SPOL. S R.O. – REKONSTRUKCE VĚZNICE ODOLOV

Objem: 4.150.000,- Kč | G-TEAM

STAVEBNÍ PRÁCE MANŽELÉ RUFEROVI

Objem: 2.800.000,- Kč | manželé Ruferovi

VÝROBNÍ ZÁVOD POLYTEX S.R.O. MALÉ SVATOŇOVICE

Objem: 2.450.000,- Kč | Polytex

POŽÁRNÍ HŘIŠTĚ HÁJNICE

Objem: 1.100.000,- Kč | obec Hajnice

ATLETICKÝ STADION NA LÁNECH

Objem: 3.553.000,- Kč | Město Úpice

OPRAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MALÉ SVATOŇOVICE

Objem: 5.764.000,- Kč | obec Malé Svatoňovice

OPRAVA FASÁDY MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ÚPICI

Objem: 3.413.000,- Kč | Město Úpice

DOKONČENÍ ČOV JESTŘEBEC

Objem: 1.827.000,- Kč | obec Malé Svatoňovice

OPRAVA FASÁDY – EKVITA TRUTNOV S.R.O.

Objem: 0.931.000,- Kč

REKONSTRUKCE LÁZEŇSKÉHO DOMU VELICHOVKY

Objem: 3.671.000,- Kč | Karsit Holding s.r.o.

ZATEPLENÍ FASÁDY A VÝMĚNA OKEN NA MATEŘSKÉ ŠKOLE VESELKA

Objem: 2.415.000,- Kč | Město Úpice

VÝSTAVBA VODNÍ ELEKTRÁRNY VELKÉ POŘÍČÍ

Objem: 2.786.000,- Kč | Aleš Freiwald

OPRAVA FASÁDY POLYTEX VELKÉ SVATOŇOVICE

Objem: 0.628.000,- Kč 

AVON AUTOMOTIVE RUDNÍK – VÝSTAVBA LABORATOŘÍ

Objem: 4.626.000,- Kč 

DOKONČENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE

Objem: 1.673.000,- Kč | Město Úpice

RODINNÝ DŮM LITIČ

Objem: 7.200.000,- Kč | manželé Carbovi

VÝSTAVBA LOUTKOVÉHO DIVADLA

Objem: 2.800.000,- Kč | Město Úpice

ŠKOLA BŘÍ ČAPKŮ – ZATEPLENÍ A REKONSTRUKCE HISTORICKÉ FASÁDY

Objem: 2.600.000,- Kč | Město Úpice

LESOPARK „DLOUHÉ ZÁHONY“, ÚPICE

Objem: 2.300.000,- Kč | Město Úpice

PŘÍSTAVBA ZÁVODU

Objem: 4.200.000,- Kč | VAPO Červený Kostelec

OPRAVA HISTORICKÉ FASÁDY

Objem: 2.800.000,- Kč | investorfarní úřad Fara Vrchlabí 

VÝSTAVBA HOTELU BERÁNEK V ÚPICI

Objem: 80.000.000,- Kč | JR REAL s.r.o.

RODINNÝ DŮM BRUSNICE

Objem: 2.400.000,- Kč

REKONSTRUKCE ULICE DR. BENEŠE

Objem: 3.600.000,- Kč | Město Úpice

GONDELA ČESKÁ SKALICE, VÝSTAVBA MONTÁŽNÍCH HAL

Objem: 4.150.000,- Kč

VÝSTAVBA RD POLA, SUCHOVRŠICE U ÚPICE

Objem: 6.000.000,- Kč | manželé Polovi

REKONSTRUKCE HORSKÁ 296, TRUTNOV

Objem: 2.500.000,- Kč | JR REAL s.r.o.

OPRAVA FASÁDY VČETNĚ NÁTĚRU – AVON AUTOMOTIVE – RUDNÍK

Objem: 1.200.000,- Kč

HŘIŠTĚ U ZŠ V BATŇOVICÍCH

Objem: 1.900.000,- Kč | Obec Batňovice

ÚPRAVY BYTU V HISTORICKÉM DOMĚ V ULICI VALDŠTEJNSKÁ, PRAHA

Objem: 3.700.000,- Kč | Iva Laňová

REKONSTRUKCE CHALUPY V TEMNÉM DOLE

Objem: 2.300.000,- Kč | Ing. Simona Pipková

OPRAVA FASÁDY VÝROBNÍHO ZÁVODU MW ČERVENÝ KOSTELEC VČETNĚ NÁTĚRŮ

Objem: 600.000,- Kč | Pan Najman, č. tel. 491 462 444 | www.ceepo.co.uk

OPRAVA FASÁDY VČETNĚ NÁTĚRU TEXLEN HORSKÁ TRUTNOV

Objem: 1.200.000,- Kč | Ing. Kotek, č. tel. 499 811 621

OPRAVA FASÁDY VČETNĚ NÁTĚRU KOLONÁDA JANSKÉ LÁZNĚ

Objem: 400.000,- Kč | Energovod Trutnov

OPRAVA FASÁDY VČETNĚ NÁTĚRU – OBECNÍ ÚŘAD RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

Objem: 400.000,- Kč | Ing. Kábrt, č. tel. 499 888 140

OPRAVA FASÁDY VČETNĚ NÁTĚRU, REKONSTRUKCE MANDLU – STÁTNÍ ZÁMEK RATIBOŘICE

Objem: 3.500.000,- Kč | Pan Vašata, Památkový úřad Pardubice | tel. 466 516 021

VÝSTAVBA AREÁLU DUHA STÁRKOV – 24 RODINNÝCH DOMKŮ VČ. INFRASTRUKTURY

Objem: 38.000.000,- Kč | Pan Hodadt, č. tel. 491 487 172

VÝSTAVBA PENZIONU PRO NIZOZEMCE V RADČI

Objem: 4.500.000,- Kč | Pan Boubín, č. tel. 0031543762098

REKONSTRUKCE PAMÁTEK NA ZÁMKU V NÁCHODĚ A KUKSU

Objem: 2.200.000,- Kč | Pan Falhauver, pan Vašata, Památkový úřad Pardubice | tel. 466 516 021

REKONSTRUKCE ZÁVODŮ ČEMOLEN TEPLICE NAD METUJÍ

Objem: 2.500.000,- Kč | Pan Osoba, Čemolen a.s.

REKONSTRUKCE PROVOZU JUTA JAROMĚŘ

Objem: 2.500.000,- Kč | Pan Pražák, č. tel. 491 829 500

REKONSTRUKCE PROVOZU CENTROLEN TRUTNOV, UL. TOVÁRNÍ

Objem: 2.100.000,- Kč | Pan Šnajdr, č. tel. 499 811 161

VÝSTAVBA PENZIONU V KRÁLOVCI.

Objem: 2.500.000,- Kč

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE NA REKONSTRUKCI TOPNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V SYNTHESII LOVOSICE

Objem: 2.500.000,- Kč | Subdodávka pro Energoexport

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE NA ZATEPLENÍ KOTLE ELEKTRÁRNY POŘÍČÍ

Objem: 2.500.000,- Kč | Subdodávka pro Energoexport

SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY MÚ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE TRUTNOV A NÁCHOD

• oprava roubených stavení ve Rtyni v Podkrkonoší a v Malých Svatoňovicích
• oprava kostela Černý Důl – stavební, tesařské a restaurátorské práce
• oprava kapliček na křížové cestě v Malých Svatoňovicích
• oprava kostela v Hostinném vč. venkovního osvětlení
• oprava kostela ve Rtyni v Podkrkonoší
• kompletní oprava střešního pláště a fasády kostela v Královci
• kompletní oprava fasády na radnici Stárkov
• oprava hrobek na hřbitově v Trutnově
• kompletní rekonstrukce střechy a stavební práce na hospodě v Kuksu čp. 57

REKONSTRUKCE KOTELNY VE FROLENU STÁRKOV

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZATEPLENÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ

Objem: 2.400.000,- Kč

OÚ MALÉ SVATOŇOVICE – VÝSTAVBA ČOV V MALÝCH SVATOŇOVICÍCH

Objem: 2.220.000,- Kč

OÚ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ – VÝSTAVBA KANALIZAČNÍ TRASY V UL. ZAHRADNÍ VE RTYNI V PODKRK

Objem: 680.000,- Kč

OÚ ŠESTAJOVICE – REKONSTRUKCE OBJEKTU A PŮDNÍ VESTAVBY BYTOVÝCH JEDNOTEK

Objem: 1.900.000,- Kč

OÚ VELKÉ SVATOŇOVICE – OPRAVA HOSPODY S KULTURNÍM ZAŘÍZENÍM VE V. SVATOŇOVICÍCH

SOU ČERVENÝ KOSTELEC – GENERÁLNÍ OPRAVA JÍDELNY A KUCHYNĚ V AREÁLU VE LHOTĚ – ČK

Objem: 950.000,- Kč

MÚ ÚPICE – VÝSTAVBA 16 B.J. V ÚPICI

objem: 12.000.000,- Kč

REKONSTRUKCE AREÁLU P. KAZDY ÚPICE

objem: 4.500.000 Kč

REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ ZŠ MALÉ SVATOŇOVICE

objem: 1.500.000 Kč

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ BŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

objem: 1.500.000 Kč

VÝSTAVBA SPORTOVNÍHO AREÁLU V MALÉ ÚPĚ – SUBDODÁVKA PRO BAK TRUTNOV

objem: cca 40.000.000 Kč

VÝSTAVBA 36 BJ V ÚPICI

objem: 32.040.000 Kč

VÝSTAVBA 16 BJ V ÚPICI

objem: 12.033.000 Kč

VĚZNICE ODOLOV – ROZŠÍŘENÍ UBYTOVACÍCH KAPACIT

objem: 2.100.000 Kč